Event Planner

Des d’Ohlalà! proposem potenciar el caràcter de l’empresa d’una manera molt personalitzada, a través del disseny d’esdeveniments amb idees fresques, originals i sense límits. Donem solucions estèticament efectives i que provoquen emocions.
La nostra fórmula és l’equilibri coherent entre estètica i funcionalitat. I per això, comptem amb professionals de diferents disciplines, com dissenyadors gràfics, de moda, il·lustradors, artistes florals, etc.

A partir d’un concepte donat pel client, desenvolupem una idea creativa per a l’ambientació de l’esdeveniment. Des de la distribució de l’espai, crear una il·luminació adequada, l’attrezzo, materials i complements, la imatge gràfica i fins i tot si s’escau buscar la localització ideal. Treballem des del concepte inicial fins a l’entrega del projecte, a punt per la inauguració.


Desde Ohlalà! proponemos potenciar el carácter de la empresa de una manera muy personalizada, a través del diseño de eventos con ideas frescas, originales y sin límites. Damos soluciones estéticamente efectivas y  que provocan emociones.
Nuestra fórmula es el equilibrio coherente entre estética y funcionalidad. Para eso, contamos con profesionales de diferentes disciplinas, como diseñadores gráficos, de moda, ilustradores, artistas florales, etc.

A partir de un concepto dado por el cliente, desarrollamos una idea creativa para la ambientación del evento. Des de la distribución del espacio, crear una iluminación adecuada, el atrezzo, materiales y complementos, la imágen gráfica y hasta, si es necesario, buscar la localización ideal. Trabajamos des del concepto inicial hasta la entrega del proyecto, a punto para la inauguración.


Què t’aportem:
- Preus competitius
- Idees enginyoses
- Servei integral


Que te aportamos:
- Precios competitivos
- Ideas ingeniosas
- Servicio integral
 

©Copyright 2011 Ohlalà! | TNB